آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سبحان میرشکار

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید حسین میرشمسی

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محسن سیدی

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی بلوکی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد قربانی

مسابقه: فیلم کوتاه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محسن سیدی

مسابقه: تکنوازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیر منتظری

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

صابر امیری

مسابقه: نجات تخم مرغ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد قربانی

مسابقه: وبلاگ نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عماد صادقی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی نوری زرگری

مسابقه: شهر ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدامیر محمد جعفری

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين يازرلو

1385/10/25

دبستان پسرانه سما

حسين مزيدي

1386/10/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا خواستار

1379/10/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا اسلامي نيا

1378/10/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ميثم معززي

1378/10/27

دبستان پسرانه سما

اميرحسين گيلك حكيم آبادي

1386/10/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيد محسن سيدي

1377/10/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا قاسمي

1380/10/23

دبستان پسرانه سما

محمد كوه نشين

1385/10/23

دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدي

1384/10/23

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد پورمهران

1384/10/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم حسين پور

1377/10/25