آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی قاسمی

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برزگر خاندوزی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سبحان میرشکار

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی بلوکی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سجاد برگی

مسابقه: شهر ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محمد حسینی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدمحسن سیدی

مسابقه: تک خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید حسین میرشمسی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی حافظی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی قاسمی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد کاویانی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدامیر محمد جعفری

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين وفايي

1384/05/04

دبستان دخترانه سما

ساناز قره خان آلوستاني

1388/05/05

دبستان پسرانه سما

ماهان بهاري

1389/05/01

دبستان پسرانه سما

سينا سليماني نيا

1384/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش سوخت سرايي

1382/05/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سحر خسروي كتولي

1381/05/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيدا سوخت سرايي

1378/05/04

دبستان پسرانه سما

فرزين نوروزي

1386/05/07

دبستان دخترانه سما

هليا علمشاهي

1388/05/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي زنگانه

1379/05/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه شورورزي

1384/05/04

دبستان پسرانه سما

محمدطاها تجري

1388/05/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانيه شهركي

1382/05/08

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي مظلومي

1384/05/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

يگانه سليماني

1378/05/05