آخرین اخبار مدارس


25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدحسین میرشمسی

مسابقه: قرائت ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه جباری

مسابقه: قراءت قرآن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی رجبی

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد محمدی

مسابقه: اذان بسیج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تیم آموزشگاه

مسابقه: نجات تخم مرغ(سما)

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

احمدرضا حلاجیان

مسابقه: کیک بوکسینگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد امین میرشاهی

مسابقه: قراءت قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی حافظی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی ابریان

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عارف فرهادی

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه کشیر

مسابقه: پاستل

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

همكاران

مسابقه: مسابقات فوتسال همكاران

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانيه شهركي

1382/05/08

دبستان دخترانه سما

هليا علمشاهي

1388/05/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه شورورزي

1384/05/04

دبستان پسرانه سما

فرزين نوروزي

1386/05/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

يگانه سليماني

1378/05/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سحر خسروي كتولي

1381/05/02

دبستان دخترانه سما

حنانه سادات موسوي

1385/05/08

دبستان دخترانه سما

ساناز قره خان آلوستاني

1388/05/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيدا سوخت سرايي

1378/05/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه محمدي

1381/05/07

دبستان دخترانه سما

آي سان كاوياني كتولي

1383/05/05

دبستان پسرانه سما

اميرحسين وفايي

1384/05/04

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي مظلومي

1384/05/03

دبستان پسرانه سما

سينا سليماني نيا

1384/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش سوخته سرايي

1382/05/07

دبستان پسرانه سما

محمدطاها تجري

1388/05/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي زنگانه

1379/05/01

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا ميرفندرسكي

1387/05/03