آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدسام صادقلو

1386/09/03

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي كتولي

1386/09/05

دبستان پسرانه سما

شنتيا خداوردي

1387/09/02

دبستان پسرانه سما

حسين كردكتولي

1388/09/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه ديلم كتولي

1378/09/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شكي

1383/09/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

صابر اميري

1378/09/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين منتظري

1380/09/05

دبستان پسرانه سما

اروين عابدي

1384/09/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساغر جابري

1380/09/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا اسلامي زاده فر

1382/09/04

دبستان پسرانه سما

ارشيا ايلخاني

1388/09/02

دبستان پسرانه سما

حسين شبيهي پور

1390/09/04

دبستان دخترانه سما

درسا كريمي

1387/09/07

دبستان دخترانه سما

آوا معززي

1390/09/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه تجري

1381/09/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهديه ولي

1378/09/07