آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبستان دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برزگر خاندوزی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه کشیر

مسابقه: پاستل

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد محمدی

مسابقه: اذان بسیج

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدحسین حاجی آبادی

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

نیما نظری

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

همكاران

مسابقه: مسابقات فوتسال همكاران

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی بلوکی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد کاویانی

مسابقه: قرائت ترتیل قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

احمدرضا حلاجیان

مسابقه: کیک بوکسینگ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الهه گوهرنیا

مسابقه: پاستل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدحسین میرشمسی

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی ابریان

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين حسين زرگري

1388/02/19

دبستان پسرانه سما

سيدابوالفضل حسينيان راوندي

1385/02/17

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ياسين قلعه قافي

1378/02/19

دبستان دخترانه سما

وانيا زنگانه

1388/02/19

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده زينب هاشمي حقيقي

1378/02/21

دبستان پسرانه سما

محمد سهيلي

1388/02/18

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهرآسا ديلم

1382/02/21

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه صالحي نيا

1377/02/22

دبستان پسرانه سما

علي دولتي

1384/02/19

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نسترن محمدي

1381/02/19

دبستان پسرانه سما

شايان محمدي

1383/02/21