آخرین اخبار مدارس


08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

الهه گوهرنیا

مسابقه: پاستل

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد محمدی

مسابقه: اذان بسیج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

گروه نمایش آموزشگاه

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برزگر خاندوزی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه جباری

مسابقه: قراءت قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی حافظی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید ادریس حسینی

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احسان میشیان

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدحسین حاجی آبادی

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی رجبی

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عارف فرهادی

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد کاویانی

مسابقه: قرائت ترتیل قرآن

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهلا كوه نشين

1382/04/11

دبستان پسرانه سما

مهدي محمدي

1386/04/09

دبستان پسرانه سما

عليرضا شاه حسيني

1388/04/10

دبستان دخترانه سما

فاطيما پلنگ سنگدوين

1387/04/14

دبستان پسرانه سما

محمدحسين وفائي

1385/04/11

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شادي مزيدي

1381/04/11

دبستان دخترانه سما

ستايش باباكردي

1388/04/14

دبستان پسرانه سما

علي كتولي

1383/04/10

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه اكبري

1381/04/12

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا نيل برگي

1382/04/15

دبستان پسرانه سما

اميرعباس علي آبادي

1384/04/14

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه خان زاده

1379/04/09

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم خسروي

1378/04/15

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مرجان جعفري كلوكن

1379/04/09