آخرین اخبار مدارس


12 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدحسین میرشمسی

مسابقه: قرائت ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد قربانی

مسابقه: وبلاگ نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محسن سیدی

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

احمدرضا حلاجیان

مسابقه: کیک بوکسینگ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه جباری

مسابقه: قراءت قرآن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرمحمد فضلی

مسابقه: حفظ 5جز قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدحسین میرشمسی

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد شریعتی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد محمدی

مسابقه: اذان بسیج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الهه گوهرنیا

مسابقه: پاستل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی بلوکی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احسان میشیان

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهنا قاسمي

1382/06/12

دبستان دخترانه سما

درسا كتول

1388/06/15

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا حسين زاده

1378/06/11

دبستان دخترانه سما

مهراسا ناصري مقدم

1386/06/09

دبستان پسرانه سما

محمد سوسرائي

1387/06/09

دبستان پسرانه سما

اميرعباس قوش كرپي

1385/06/13

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي برزگر خاندوز

1378/06/15

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدپارسا ابراهيمي كتولي

1382/06/15

دبستان پسرانه سما

علي مزيدي

1388/06/12

دبستان پسرانه سما

سيدعلي كريمي حسيني

1388/06/09

دبستان پسرانه سما

علي كريمي اشتلق

1384/06/14

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي قاسمي

1379/06/15