آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی حافظی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی قاسمی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیررضا اسماعیلی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محمد حسینی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید حسین میرشمسی

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدپرهام پلنگ سنگدوینی

مسابقه: شهر ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد قربانی

مسابقه: وبلاگ نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی اکبر نظری کتولی

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی نوری زرگری

مسابقه: شهر ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عماد صادقی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سبحان میرشکار

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محسن سیدی

مسابقه: تکنوازی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي برزگرخاندوز

1382/03/14

دبستان پسرانه سما

متين ملك حسيني

1387/03/12

دبستان پسرانه سما

اميررضا مقومي

1388/03/11

دبستان پسرانه سما

علي گوكلاني

1389/03/13

دبستان پسرانه سما

محمد مهدي قليچي

1384/03/10

دبستان پسرانه سما

كيان نيكوكار

1390/03/10