آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد قربانی

مسابقه: فیلم کوتاه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید حسین میرشمسی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد کاویانی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدپرهام پلنگ سنگدوینی

مسابقه: شهر ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محمد حسینی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عماد صادقی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محسن سیدی

مسابقه: تکنوازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدامیر محمد جعفری

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حامد فرشاه نسب

مسابقه: نجات تخم مرغ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محسن سیدی

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی اکبر نظری کتولی

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی نوری زرگری

مسابقه: شهر ریاضی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامين ملك زادگان

1381/12/11

دبستان دخترانه سما

فاطمه جعفري كلوكن

1384/12/13

دبستان پسرانه سما

اميرحسين سليماني

1385/12/15

دبستان پسرانه سما

محمدرضا خسروي كتولي

1384/12/14

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شريفيان طرقي

1380/12/14

دبستان دخترانه سما

تاليا سميعي

1389/12/11

دبستان پسرانه سما

محمد حاجيلري

1384/12/10

دبستان پسرانه سما

حسين دولتي نوده

1383/12/12