آخرین اخبار مدارس


12 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدامیر محمد جعفری

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد شریعتی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید حسین میرشمسی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عماد صادقی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

توحید جهان تیغ

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیررضا اسماعیلی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی حافظی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیر منتظری

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سبحان میرشکار

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدجواد لک زایی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد زنگانه

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محمد حسینی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمد نظريان

1384/09/21

دبستان پسرانه سما

ماني علمشاهي

1383/09/17

دبستان دخترانه سما

مهديه سوخت سرايي

1386/09/20

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين مسعودي

1380/09/20

دبستان پسرانه سما

مهدي حامدي

1383/09/20

دبستان پسرانه سما

محمدمتين دلير

1385/09/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم تجري

1378/09/20

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد ميرشاهي

1381/09/16

دبستان پسرانه سما

مجيد علمشاهي

1388/09/17

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا گيلك

1387/09/16

دبستان پسرانه سما

روزبه فلاح

1385/09/20

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل لك

1382/09/17