آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد قربانی

مسابقه: فیلم کوتاه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد زنگانه

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید حسین میرشمسی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سبحان میرشکار

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سجاد برگی

مسابقه: شهر ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی حافظی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد شریعتی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عماد صادقی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

صابر امیری

مسابقه: نجات تخم مرغ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدامیر محمد جعفری

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برزگر خاندوزی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی نوری زرگری

مسابقه: شهر ریاضی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا توكلي

1380/01/11

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي خسروي

1383/01/09

دبستان دخترانه سما

عطيه سادات حسيني

1385/01/10

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زنگانه

1380/01/14

دبستان پسرانه سما

احمدرضا حلاجيان

1384/01/10

دبستان پسرانه سما

علي خسروي كتولي

1386/01/10