آخرین اخبار مدارس


18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 بهمندبستان دخترانه سما

14 بهمندبستان دخترانه سما

14 بهمندبستان پسرانه سما

14 بهمندبستان پسرانه سما

13 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

علی ابریان

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عارف فرهادی

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

همكاران

مسابقه: مسابقات فوتسال همكاران

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدحسین حاجی آبادی

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد امین میرشاهی

مسابقه: قراءت قرآن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه جباری

مسابقه: قراءت قرآن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد شبیهی پور

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

احمدرضا حلاجیان

مسابقه: کیک بوکسینگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد محمدی

مسابقه: اذان بسیج

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید ادریس حسینی

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی رجبی

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

نیما نظری

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شهركي

1383/11/17

دبستان پسرانه سما

محمد امين مزيدي

1383/11/19

دبستان پسرانه سما

پارسا برجسته واعظي

1385/11/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا سليماني فرد

1381/11/21

دبستان پسرانه سما

محمدامين گرائلي كرپي

1384/11/17

دبستان پسرانه سما

محراب قره خاني آلوستاني

1382/11/18

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل جباري

1383/11/20