آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدجواد لک زایی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برزگر خاندوزی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد شریعتی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی قاسمی

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احسان میشیان

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سجاد برگی

مسابقه: شهر ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

توحید جهان تیغ

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید حسین میرشمسی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی نوری زرگری

مسابقه: شهر ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید حسین میرشمسی

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سبحان میرشکار

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید حسین میرشمسی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي زنگانه

1379/05/01

دبستان پسرانه سما

محمدطاها تجري

1388/05/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

يگانه سليماني

1378/05/05

دبستان دخترانه سما

هليا علمشاهي

1388/05/05

دبستان پسرانه سما

ماهان بهاري

1389/05/01

دبستان پسرانه سما

سينا سليماني نيا

1384/05/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سحر خسروي كتولي

1381/05/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانيه شهركي

1382/05/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيدا سوخت سرايي

1378/05/04

دبستان دخترانه سما

ساناز قره خان آلوستاني

1388/05/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه شورورزي

1384/05/04

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي مظلومي

1384/05/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش سوخت سرايي

1382/05/07

دبستان پسرانه سما

اميرحسين وفايي

1384/05/04

دبستان پسرانه سما

فرزين نوروزي

1386/05/07