آخرین اخبار مدارس


08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی بلوکی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محسن سیدی

مسابقه: تک نوازی(سه تار)

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد کاویانی

مسابقه: قرائت ترتیل قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

گروه نمایش آموزشگاه

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تیم دونفره آموزشگاه

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برزگر خاندوزی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه جباری

مسابقه: قراءت قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محسن سیدی

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برزگر خاندوزی

مسابقه: قرائت تحقیق قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی رجبی

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید ادریس حسینی

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد شبیهی پور

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيداميررضا پيروان

1387/04/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمحمد ميرديلمي

1380/04/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا ميرفندرسكي

1381/04/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه مقدسي

1378/04/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيد محمد امين حسيني

1378/04/05

دبستان پسرانه سما

امير رضا كريمي گورجي

1384/04/01

دبستان پسرانه سما

معين سنچولي

1383/04/02

دبستان پسرانه سما

محمدصدرا زنگانه

1383/04/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد مهدي حافظي

1378/04/05

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مزيدي باقرابادي

1387/04/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي ياقوتي

1382/04/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آروين باشقره

1376/04/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهام ابراهيمي

1379/04/05

دبستان پسرانه سما

پرهام رضايي

1383/04/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي پلنگ ضيائي

1378/04/02

دبستان دخترانه سما

شكيبا فاني

1387/04/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پوريا علي آبادي

1378/04/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيلين سادات حسيني

1381/04/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيد ابوالفضل كريمي

1377/04/04

دبستان دخترانه سما

حسنيه رخشاني ياز تپه

1388/04/05