آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی اکبر نظری کتولی

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

توحید جهان تیغ

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد کاویانی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدامیر محمد جعفری

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محسن سیدی

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سبحان میرشکار

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد شریعتی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی نوری زرگری

مسابقه: شهر ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حامد فرشاه نسب

مسابقه: نجات تخم مرغ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احسان میشیان

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برزگر خاندوزی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

صابر امیری

مسابقه: نجات تخم مرغ

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم حسين پور

1377/10/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا اسلامي نيا

1378/10/30

دبستان پسرانه سما

حسين مزيدي

1386/10/25

دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدي

1384/10/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيد محسن سيدي

1377/10/27

دبستان پسرانه سما

اميرحسين يازرلو

1385/10/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ميثم معززي

1378/10/27

دبستان پسرانه سما

محمد كوه نشين

1385/10/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا خواستار

1379/10/25

دبستان پسرانه سما

اميرحسين گيلك حكيم آبادي

1386/10/26

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد پورمهران

1384/10/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا قاسمي

1380/10/23