آخرین اخبار مدارس


25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

محمدحسین حاجی آبادی

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی بلوکی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد کاویانی

مسابقه: قرائت ترتیل قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی رجبی

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

گروه نمایش آموزشگاه

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

همكاران

مسابقه: مسابقات فوتسال همكاران

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

نیما نظری

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید ادریس حسینی

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احمدرضا حلاجیان

مسابقه: کیک بوکسینگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد محمدی

مسابقه: اذان بسیج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

الهه گوهرنیا

مسابقه: پاستل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محسن سیدی

مسابقه: تک نوازی(سه تار)

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي زنگانه

1379/05/01

دبستان دخترانه سما

حنانه سادات موسوي

1385/05/08

دبستان پسرانه سما

سينا سليماني نيا

1384/05/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

يگانه سليماني

1378/05/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه شورورزي

1384/05/04

دبستان دخترانه سما

هليا علمشاهي

1388/05/05

دبستان دخترانه سما

ساناز قره خان آلوستاني

1388/05/05

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي مظلومي

1384/05/03

دبستان پسرانه سما

اميرحسين وفايي

1384/05/04

دبستان پسرانه سما

فرزين نوروزي

1386/05/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سحر خسروي كتولي

1381/05/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانيه شهركي

1382/05/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيدا سوخت سرايي

1378/05/04

دبستان دخترانه سما

آي سان كاوياني كتولي

1383/05/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سروش سوخته سرايي

1382/05/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه محمدي

1381/05/07

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا ميرفندرسكي

1387/05/03

دبستان پسرانه سما

محمدطاها تجري

1388/05/03