آخرین اخبار مدارس


12 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

علی رجبی

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محسن سیدی

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد محمدی

مسابقه: اذان بسیج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

گروه نمایش آموزشگاه

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرفان فندرسکی

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدحسین حاجی آبادی

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد کاویانی

مسابقه: قرائت ترتیل قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

عارف فرهادی

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد شبیهی پور

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برزگر خاندوزی

مسابقه: قرائت تحقیق قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدحسین میرشمسی

مسابقه: قرائت ترتیل قرآن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احمدرضا حلاجیان

مسابقه: کیک بوکسینگ

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ندا وطني

1381/06/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اشكان شكي

1378/06/02

دبستان پسرانه سما

علي مزيدي

1387/06/05

دبستان دخترانه سما

مهديه حاجيلري

1387/06/02

دبستان پسرانه سما

اميرعباس جندقي

1385/06/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مرتضي برفتاني كتولي

1380/06/05

دبستان دخترانه سما

حوريا منصوركوهي

1386/06/06

دبستان دخترانه سما

ياسمن سادات ميركتولي

1385/06/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پارسا نوري درق

1378/06/01

دبستان دخترانه سما

ريحانه صادقي

1387/06/04

دبستان پسرانه سما

محمدمتين علمشاهي

1385/06/03

دبستان پسرانه سما

اميرعلي اسدي

1388/06/04

دبستان دخترانه سما

زينب زنگانه

1388/06/03