آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين منتظري

1380/09/05

دبستان پسرانه سما

حسين كردكتولي

1388/09/04

دبستان پسرانه سما

محمدسام صادقلو

1386/09/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شكي

1383/09/01

دبستان دخترانه سما

آوا معززي

1390/09/07

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي كتولي

1386/09/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا اسلامي زاده فر

1382/09/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساغر جابري

1380/09/07

دبستان پسرانه سما

حسين شبيهي پور

1390/09/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه ديلم كتولي

1378/09/06

دبستان پسرانه سما

شنتيا خداوردي

1387/09/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهديه ولي

1378/09/07

دبستان دخترانه سما

درسا كريمي

1387/09/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

صابر اميري

1378/09/06

دبستان پسرانه سما

اروين عابدي

1384/09/03

دبستان پسرانه سما

ارشيا ايلخاني

1388/09/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه تجري

1381/09/08