آخرین اخبار مدارس


06 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدحسین میرشمسی

مسابقه: مداحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تیم دونفره آموزشگاه

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احسان میشیان

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد کاویانی

مسابقه: قرائت ترتیل قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمدحسین حاجی آبادی

مسابقه: حفظ قرآن کریم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی بلوکی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد شریعتی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه کشیر

مسابقه: پاستل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید ادریس حسینی

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برزگر خاندوزی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی رجبی

مسابقه: مسابقات شهرستانی کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد امین میرشاهی

مسابقه: قراءت قرآن

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

يگانه ديلم كتولي

1387/02/13

دبستان پسرانه سما

عليرضا مزيدي اعلمشاهي

1383/02/12

دبستان پسرانه سما

رضا قبادي

1385/02/12

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا كردكتولي

1378/02/12

دبستان دخترانه سما

فاطمه جباري خان ببين

1385/02/09

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه سادات حسيني

1377/02/14

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سپيده سادات حسيني

1377/02/15

دبستان پسرانه سما

نيما كوهساريان

1383/02/12

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهران جعفري

1381/02/09

دبستان پسرانه سما

محمدامين سوخت سرايي

1384/02/13

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نويد ايماني كتولي

1382/02/14

دبستان پسرانه سما

محسن شيخ نظري

1387/02/15

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهاره محتشمي فر

1378/02/11

دبستان پسرانه سما

رضا قبادي

1385/02/12

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل صفري

1380/02/10

دبستان پسرانه سما

علي رضا علي مرداني

1386/02/09