آخرین اخبار مدارس


16 بهمندبستان دخترانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي سام ترابي

1389/04/05

دبستان دخترانه سما

شكيبا فاني

1387/04/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير عباس شكي

1381/04/07

دبستان دخترانه سما

ثنا سادات آجداني

1390/04/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا كريمي گورجي

1384/04/01

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مزيدي باقرابادي

1387/04/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه لكزايي

1390/04/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه عارفي

1381/04/05

دبستان دخترانه سما

حسنيه رخشاني ياز تپه

1388/04/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شايان ديلم كتولي

1383/04/01