آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

13 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدپرهام پلنگ سنگدوینی

مسابقه: شهر ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی اکبر نظری کتولی

مسابقه: کشتی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سبحان میرشکار

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدی حافظی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برزگر خاندوزی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محسن سیدی

مسابقه: تکنوازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد زنگانه

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سجاد برگی

مسابقه: شهر ریاضی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد کاویانی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد قربانی

مسابقه: وبلاگ نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برزگر خاندوزی

مسابقه: اذان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

صابر امیری

مسابقه: نجات تخم مرغ

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدرضا خسروي كتولي

1384/12/14

دبستان پسرانه سما

اميرحسين سليماني

1385/12/15

دبستان دخترانه سما

تاليا سميعي

1389/12/11

دبستان دخترانه سما

فاطمه جعفري كلوكن

1384/12/13

دبستان پسرانه سما

حسين دولتي نوده

1383/12/12

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شريفيان طرقي

1380/12/14

دبستان پسرانه سما

محمد حاجيلري

1384/12/10

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رامين ملك زادگان

1381/12/11