آخرین اخبار مدارس


16 بهمندبستان دخترانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر شکی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارمیا وطنی باقرآبادی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارمیا وطنی باقرآبادی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی برزگر خاندوز

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

معین فروزان

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمین کازرانی

مسابقه: مسابقه شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی اسلانی

مسابقه: مسابقه قرآن

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه نوروزي

1384/05/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا شيخ نظري

1384/05/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل كتولي

1383/05/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نويد بازوبندي

1379/05/24

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد گلوي دوست

1387/05/30

دبستان دخترانه سما

ثمين توسلي نيا

1388/05/29

دبستان دخترانه سما

آيدا خندان

1387/05/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساجده سليماني فرد

1380/05/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه سردارآبادي

1382/05/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه برزعلي

1380/05/28

دبستان پسرانه سما

مصطفي شكي

1385/05/29

دبستان دخترانه سما

نگار رضايي

1385/05/28

دبستان پسرانه سما

پارسا گل

1389/05/29