آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

12 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 مرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

زرد وصورتی

ویلیام استیگ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پروین اعتصامی

منوچهر مظفریان

ادبی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

توحید جهان تیغ

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدپرهام پلنگ سنگدوینی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی برزگر خاندوزی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید محمد حسینی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید حسین میرشمسی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدی قاسمی

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد قربانی

مسابقه: فیلم کوتاه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدجواد لک زایی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سید حسین میرشمسی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد شریعتی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احسان میشیان

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیررضا اسماعیلی

مسابقه: فوتسال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي برزگرخاندوز

1382/03/14

دبستان پسرانه سما

اميررضا مقومي

1388/03/11

دبستان پسرانه سما

متين ملك حسيني

1387/03/12

دبستان پسرانه سما

كيان نيكوكار

1390/03/10

دبستان پسرانه سما

محمد مهدي قليچي

1384/03/10

دبستان پسرانه سما

علي گوكلاني

1389/03/13