آخرین اخبار مدارس


16 بهمندبستان دخترانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

اقمار منظومه ی شمسی

عادل ارشقی

نجوم

دبستان پسرانه سما

اسمان پر ستاره

فرانکلین برانلین

نجوم

دبستان پسرانه سما

مدیریت تربیت و پیشرفت تحصیلی

علی باقی نصرابادی-جعفررحمانی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی و تلاشهای پروفسور حسابی

دبستان پسرانه سما

شیعه پاسخ می دهد

سیدرضا حسینی نسبپ

مذهبی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد جواد كاظمي

1384/09/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرزو ديلم

1381/09/27

دبستان پسرانه سما

علي اصغر قره خان الوستاني

1387/09/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيمين شيخ

1381/09/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه دوستي

1381/09/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد منتظري

1382/09/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهلا برزگر

1380/09/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنين سخاوتي

1381/09/23